Despre curs:

Arhivistul isi desfasoara activitatea in diferite structuri teritoriale şi compartimente ale sistemului organizatoric al Arhivelor Naţionale sau in cadrul institutiilor publice şi organizatiilor private ce au compartimente de arhiva în care lucreaza personal specializat, cu precadere operatorii economici prestatori de servicii arhivistice. Activitatile desfasurate de arhivist, in conformitate cu prevederile Legii Arhivelor nr. 16/1996, vizeaza prelucrarea arhivei gestionate, elaborarea instrumentelor de evidenta, de informare si cercetare (inventare arhivistice, cataloage, editii de documente), indrumarea si controlul activitatilor arhivistice desfasurate la diferiti creatori si detinatori de arhiva. Asadar, arhivistul, prin intreaga activitate desfasurata, faciliteaza accesul la informatia documentara cuprinsa in patrimoniul arhivistic national, caruia tot el ii asigura buna conservare si functionalitate socio-administrativa si stiintifica

 


 

IMPORTANT!!! Certificatele/diplomele eliberate de Profesional New Consult sunt recunoscute in România si UE și acreditate de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ce vom obtine in urma parcurgerii cursului:

  • Prelucrarea arhivistica a fondurilor si colectiilor de documente pe care le adminsitreaza ;
  • Stabilirea valorii istorice si practice a documentelor ;
  • Coordonarea activitatilor de conservare a arhivei ;
  • Cunoasterea in detaliu a legislatiei, a normelor si principiilor de arhivare ;
  • Acordarea asistentei de specialitate creatorilor si detinatorilor de arhiva;
  • Intocmirea sau avizarea adeverintelor, copiilor, certificatelor si extraselor documentelor din arhiva pe care o coordoneaza;
  • Elaborarea instrumentelor de cercetare;
  • Constituirea si administrarea bazelor de date electronice;
  • Aplicarea normelor de sanatate si securitate in munca si de prevenire a incendiilor
  • Aplicarea normelor de protecţie a mediului

Durata cursului:

Durata cursului se adapteazã în functie de participanti si de obiectivul propus a fi atins in cadrul cursului.
Cursul asigura atat pregatire practica cat si pregatirea teoretica, asigurandu-se aplicatii practice pentru tematica abordata. SE ASIGURA SUPORT DE CURS.

Costuri & reduceri:

Se asigurã discount pentru organizatii/ firme/ grupuri in functie de numarul de persoane inscrise la curs.

Inscrie-te acum: