Despre curs:

Doriți să faceți parte dintr-o echipă de proiect și să înțelegeți mai bine instrumentele managementului de proiect?
Cursul acreditat de Manager Proiect este soluția pe care noi o propunem. Dacă ați decis să vă însușiți o abordare pragmatică asupra obiectivelor pe care v-ați propus să le realizați sau să vă regândiți afacerea în funcție de cerințele pieței, înscrierea la acest curs este recomandată. Lumea afacerilor este influențată de riscuri și de nesiguranță. Învățați cum se dezvoltă un plan eficient de management al riscului. Suntem aici pentru a vă oferi o viziune profesională în tot ce se referă la dezoltarea cunoștințelor și abilităților personale ce pot contribui la realizarea aspirațiilor și viselor dvs personale.

 


 

IMPORTANT!!! Certificatele/diplomele eliberate de Profesional New Consult sunt recunoscute in România si UE și acreditate de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ce vom obtine in urma parcurgerii cursului:

 • Managementul proiectelor;
 • Sursele de finanțare a proiectelor;
 • Stabilirea scopului proiectului;
 • Aspecte privind managementul proiectelor finanțate din fonduri structurale;
 • Gestiunea utilizării costurilor și a resurselor necesare pentru proiect;
 • Analiza cost-beneficiu;
 • Managementul riscurilor;
 • Managementul echipei de proiect și managementul comunicării în cadrul proiectului;
 • Evaluarea proiectului;
 • Managementul timpului

Ce vom studia in cadrul cursului:

 • Definirea noțiunilor de proiect și de managementul al proiectului
 • Ciclul de viață al proiectului
 • Etape în derularea unui proiect
 • Identificarea problemei / nevoii. Enunțarea corectă
 • Analiza cauzelor problemei. Cauza rădăcină
 • Identificarea scopului proiectului și a obiectivelor
 • Conceptul de valoare – reprezentări la nivelul organizațional și reprezentări la nivelul individual
 • Analiza SWOT și concluzii la aceasta
 • Grupuri de interes (Stakeholderi) asociate proiectului; roluri și responsabilități
 • Factori perturbatori care afectează începerea, conducerea sau rezultatele proiectului
 • Planificarea proiectului. Instrumente specifice: WBS (Work Breakdown Structure), diagrama GANTT
 • Managementul riscurilor: identificare, clasificare și abordare
 • Identificarea atribuțiilor managerului de proiect și ale echipei sale
 • Alocarea resurselor și gestionarea resurselor (buget, analiza cost-beneficiu etc.)
 • Surse de finanțare: interne, externe, rambursabile, nerambursabile, din veniturile proiectului, mixte
 • Analizei livrabilelor unui proiect. Criterii de recepționare
 • Indicatori cheie de rezultat și de progres
 • Managementul timpului
 • Evaluarea performantei managerului de proiect
 • Evaluarea performanței echipei de proiect
 • Comunicarea organizațională și interdepartamentală
 • Metode de comunicare eficientă în cadrul proiectului
 • Instrumente de monitorizare și control
 • Închiderea proiectului și evaluarea performanței echipei de proiect

Durata cursului:

Durata cursului se adapteazã în functie de participanti si de obiectivul propus a fi atins in cadrul cursului.
Cursul asigura atat pregatire practica cat si pregatirea teoretica, asigurandu-se aplicatii practice pentru tematica abordata. SE ASIGURA SUPORT DE CURS.

Costuri & reduceri:

Se asigurã discount pentru organizatii/ firme/ grupuri in functie de numarul de persoane inscrise la curs.

Inscrie-te acum: