Despre curs:

Clauzele speciale la contractulu individual de munca reprezinta acele elemente suplimentare ce pot fi negociate intre parti si care stabilesc drepturi si obligatii suplimentare ce pot fi inserate in cuprinsul acestuia sau pot constitui acte aditionale, respectand insa prevederile legale, desigur, avand in vedere si dispozitiile art. 20 din Codul Muncii unde sunt enumrate cateva asemenea clauze, respectiv cea de neconcurenta, cea de mobilitate, formare profesionala, confidentialitate, insa legislatia dar si practica a identificat o seama de alte clauze speciale la contractul individual de munca, ce vor fi studiate si abordate pe parcursul cursului.

Ce vom obtine in urma parcurgerii cursului:

  • definirea conceptului de clauza speciala;
  • cunoasterea clauzelor speciale identificate de Codul Muncii;
  • identificarea altor posibile clauze speciale ce pot face obiectul negocierii partilor;
  • clauze abuzive ce nu pot fi inserate in contractul individual de munca;
  • maniera de implementare a clauzelor speciale, cum, unde cand;
  • utilitatea si aplicabilitatea clauzelor speciale;
  • posibiltiatea de contestare si chiar de anulare a unor asemenea clauze;
  • efectele clauzelor speciale asupra partilor contractului individual de munca.

Ce vom studia in cadrul cursului:

Cursul va aborda intr-o maniera pragmatica problematica clauzelor speciale la contractul individual de munca, asigurand participantilor cunoasterea definitiei si intinderii acestora, dar si a efectelor acestora asupra organizatiei si a relatiei de munca. De asemenea cursul va aborda notiuni despre clauzele admisibile in cadrul contractului individual de munca, dar si clauzele inadmisibile, precum si maniera de implementare a acestora fie in cadrul contractului individual de munca sau in actele aditionale la acesta. Totodata, ca orice element al relatiei de munca si clauzele speciale sunt supuse presiunii contestarii acestora de catre o parte sau cealalta, in special de catre salariati, astfel, in cadrul cursului vor fi abordate metodele corecte de inserare si aplicare a clauzelor speciale, pentru a evita conflictele de munca.

Durata cursului:

Durata cursului se adapteazã în functie de participanti si de obiectivul propus a fi atins in cadrul cursului.
Cursul asigura atat pregatire practica cat si pregatirea teoretica, asigurandu-se aplicatii practice pentru tematica abordata. SE ASIGURA SUPORT DE CURS.

Costuri & reduceri:

Se asigurã discount pentru organizatii/ firme/ grupuri in functie de numarul de persoane inscrise la curs.

Inscrie-te acum: