Despre curs:

Operatorul pe mașini cu comandă numerică este o meserie din ce în ce mai căutată pe piața actuală a muncii din România! Precizia, calitatea constantă în prelucrare și volumele ample sunt doar o parte dintre avantajele tehnologiei CNC. Majoritatea unităților de producție din diverse zone industriale dețin mașini operate numeric, iar pentru a lucra pe o astfel de mașină trebuie obținute cunoștințe de prelucrare prin așchiere, desen tehnic, controlul calității si reglaj, cunoștințe care pot fi obținute în cadrul cursului nostru acreditat ANC. Mașinile unelte cu comandă numerică computerizată sau CNC sunt mașini unelte foarte performante de prelucrare prin: strunjire, frezare, broșare, găurire, alezare, filetare, prelucrări profile, ștanțare, îndoire profile, debitare cu laser etc. Diplomele obținute vă asigură accesul pe piața muncii din România și din UE.

Ce vom obtine in urma parcurgerii cursului:

  • Norme generale de protecția muncii si PSI la locul de munca, definiție si prezentare tipuri de mașini unelte tip CNC
  • Prezentarea tipurilor de scule așchietoare, instrumente de măsura si control (materiale foto si video)
  • Cunoștințe generale de operare, sistemul de comanda, sistemul de axe, ecranele program, coduri pentru comenzi de strunjire
  • Noțiuni de baza in desenul tehnic. Notarea stării suprafețelor; Înscrierea tolerantelor la dimensiuni liniare si unghiulare
  • Aplicații practice de cotare in desenul tehnic
  • Operare si comenzi numerice pentru CNC
  • Practica se realizează pe mașini unelte CNC în 3 și 4 axe..

Ce vom studia in cadrul cursului:

–-

Durata cursului:

Durata cursului se adapteazã în functie de participanti si de obiectivul propus a fi atins in cadrul cursului.
Cursul asigura atat pregatire practica cat si pregatirea teoretica, asigurandu-se aplicatii practice pentru tematica abordata. SE ASIGURA SUPORT DE CURS.

Costuri & reduceri:

Se asigurã discount pentru organizatii/ firme/ grupuri in functie de numarul de persoane inscrise la curs.

Inscrie-te acum: